Buikslotermeerplein

De Molenwijk is een woonwijk in stadsdeel Amsterdam-Noord, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het vormt een onderdeel van de wijk Oostzanerwerf.

De Molenwijk grenst aan de oostzijde aan de lintbebouwing van het Zuideinde, aan de zuidzijde aan de Oostzanerdijk, een onderdeel van de Waterlandse Zeedijk, die de grens vormt met het ernaast gelegen Tuindorp Oostzaan, aan de westzijde aan de Kermisbuurt en aan de noordzijde aan de Walvisbuurt.

Geschiedenis
De Polder Oostzaan, de polder waarin de wijk is gebouwd, werd aan het begin van de jaren 60 gebruikt als depot voor slib afkomstig uit het Noordzeekanaal. Hoewel het gebied behoorde tot de gemeente Oostzaan, had Amsterdam voor dit gebied het Molenwiekenplan ontwikkeld, een woningbouwplan bestaand uit 1256 huurwoningen verdeeld over 15 flatgebouwen, dat kon worden uitgevoerd nadat het gebied op 1 augustus 1966 door een grenswijziging bij Amsterdam werd gevoegd. Sinds het begin van de 21e eeuw worden er in de zuidelijke vier flats woningen verkocht.

Het plan, ontworpen door architect K. Geerts in samenwerking met de diensten Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, bestaat voor 100% uit hoogbouw. De gekozen verkaveling gaat uit van tien verdiepingen tellende woongebouwen op een begane grond bestaande uit bergingen, die van bovenaf gezien als wieken van een molen rondom drie tot vier verdiepingen hoge parkeergarages zijn gesitueerd. Zo is de naam Molenwijk ontstaan.

De woningen, voor het grootste gedeelte vierkamerwoningen met een voor de jaren 60 voor Amsterdamse begrippen uitzonderlijk grote oppervlakte van gemiddeld 95 m2, maar ook voor een gedeelte drie- en tweekamerwoningen, waren oorspronkelijk bestemd voor de beter gesitueerden en jonge, grote gezinnen. De eerste woningen werden op 1 april 1968 opgeleverd.
De flatgebouwen werden opgetrokken uit geprefabriceerde elementen van de Zaanse aannemer Indeco-Coignet. Aan de rand van de wijk verrees een torenflat van zestien verdiepingen bestemd voor ouderen, met ernaast een winkelcentrum, een later weer afgebroken parkeergarage en een bibliotheek. Langs de noordrand zijn twee schoolgebouwen en een kinderdagverblijf gebouwd. Het grote plein tussen de scholen werd na een grote renovatie in 2007 heropend. Verder kent de wijk nog een heemtuin, een kinderboerderij en een Cruyff Court. De buurt is gelegen vlak bij natuurgebied het Twiske.

De wijk wordt, net als het Plan Van Gool in Tuinstad Buikslotermeer, vaak beschouwd als de voorloper van de Bijlmermeer, waar de scheiding van de diverse verkeerssoorten in de oorspronkelijke opzet nog verder werd doorgevoerd, maar dat is in dit geval niet helemaal juist omdat de plannen vrijwel gelijktijdig werden ontwikkeld.

buikslotermeerplein

De wijk Buikslotermeer uitgelicht – Design: Ruud Slagboom


 
Bron: Wikipedia
 
lijn
 
Gerelateerde artikelen
Asterdorp
Nooddorp Obelt
Poppendam