Links

Stichting NDSM-Herleeft Stichting NDSM-herleeft heeft als doelstelling het bijeenbrengen, conserveren, documenteren, beheren en (weer) zichtbaar maken van de geschiedenis van primair de NDM, de NSM en de NDSM.
Museum Amsterdam Noord Het museum houdt onder andere wisseltentoonstellingen. Meestal wordt een onderdeel van de duizendjarige geschiedenis van de bewoning van het stadsdeel Noord tentoongesteld.
Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) Het hoofddoel van deze stichting is het archiveren, ontsluiten en meer bekendheid geven aan de geschiedenis van Amsterdam-Noord.
NDSM Werfmuseum Deze website geeft een beeld van de uitgebreide en vaak complexe historie van de NDSM gevestigd aan de noordoever van het IJ te Amsterdam. Deze digitale museum is gemaakt door Ruud van der Sluis, voormalige werknemer van de NDSM.
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) Haar doelstelling is om de cultuur en de geschiedkundige kennis van Tuindorp Oostzaan en omgeving te verspreiden en te vergroten onder de vroegere en huidige bewoners en verdere belangstellenden.
Museumwoning Tuindorp Oostzaan Op initiatief van het HATO is van een oud huis in Tuindorp Oostzaan een museumwoning gemaakt. Wie de woning binnenstapt, gaat zeventig jaar terug in de tijd.
I love Noord ilovenoord is een stadsblog over alles in Amsterdam Noord waar je blij van wordt. Ilovenoord publiceert dagelijks artikelen, foto’s, en video’s over de verschillende wijken in Noord.
Ransdorper-toren De stichting De Ransdorper Toren regelt de openstelling van de toren voor bezichtiging en beklimming en organiseert exposities in de toren.
Waterlandse melkschuit Stichting de Waterlandse Melkschuit heeft een reconstructie van dit bijzondere historische vaartuig op het water gebracht. De stichting wil dit vaartuig gebruiken voor allerlei vormen van ‘levende geschiedenis’ en educatieve projecten.
Ons Amsterdam Ons Amsterdam is een geïllustreerd maandblad voor een breed publiek over heden en verleden van Amsterdam met artikelen en nieuws over de stad en de Amsterdammers.
Oneindig Noord Holland Aan de hand van verhalen, activiteiten en videos laat ONH de geschiedenis zien van Noord Holland.
Amsterdam Cultuur Historische Verenigin De vereniging heeft als missie de kennis over Amsterdam en alles wat in verband staat met Amsterdam te bevorderen.
www.amsterdamnoord.com Deze website bevat allerlei actuele informatie over Amsterdam-Noord. Apart onderdeel van de website is de beschrijving van de voetbalgeschiedenis van Amsterdam-Noord. Na de afleveringen over de clubs van vóór de Tweede Wereldoorlog komt nu de periode na de oorlog aan bod. Het accent ligt vooral op de sociale geschiedenis van de voetbalverenigingen in Noord.
De afleveringen worden gemaakt door Albert van der Vliet (1949), neerlandicus.
www.buiksloot.com Op deze website staan hoofdzakelijk publicaties die over de Geschiedenis van de Buiksloterham en Buiksloot gaan. Deze publicaties gaan vooral over de geschiedenis van voor 1921.