Overstromingen

Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp.

In Waterland en omliggende gebieden worden overstromingen vooral veroorzaakt door het voormalige Zuiderzee (wat we nu het IJsselmeer noemen), die door storm wordt opgestuwd, waardoor dijken kunnen doorbreken.
 

Sint-Elisabethsvloed – 1421

 Sint-Elisabethsvloed – 1421

Allerheiligenvloed – 1570 Allerheiligenvloed – 1570