Waterlandpleinbuurt

Waterlandpleinbuurt is een als tuinstad gebouwde wijk in Amsterdam-Noord, nabij Nieuwendam en Tuindorp Nieuwendam. De wijk werd gebouwd in de jaren zestig, met voornamelijk middelhoogbouw. Tot oktober 2012 heette deze wijk Nieuwendam-Noord. Het winkelcentrum Waterlandplein vormt het hart van de wijk. De straten zijn vernoemd naar natuurgebieden in Nederland.

Een herziening van het noordelijk deel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in 1958 maakte de bouw van onder andere Nieuwendam-Noord (1964-1968) mogelijk. De wijk, gelegen langs de Ringweg Noord (A10), heeft relatief veel groen en water en staat daarnaast in nauwe verbinding met natuurgebieden ten noorden van de wijk in Waterland.
De woningvoorraad bestaat uit 5.300 woningen, hoofdzakelijk in de sociale huursector (95%). De noordelijke zijde van de Waterlandpleinbuurt bestaat uit koopflats, die herkenbaar zijn aan het sierbeton met daarvoor gestapelde laagbouw. Het middengebied bestaat uit portieketageflats in vier bouwlagen. Een groot deel van de voorzieningen zijn geclusterd binnen het wijkwinkelcentrum Waterlandplein.

Winkelcentrum Waterlandplein jaren tachtigBron: www.cie.nl

Winkelcentrum Waterlandplein jaren tachtig
Bron: www.cie.nl

Winkelcentrum Waterlandplein anno 2015Bron: Diepenbrock Consult

Winkelcentrum Waterlandplein anno 2015
Bron: Diepenbrock Consult


Op 3 oktober 2012 onthulde stadsdeelvoorzitter Rob Post de nieuwe naam voor deze wijk: Waterlandpleinbuurt.
 
waterlandplein-buurt

De wijk Waterlandplein-buurt uitgelicht – Design: Ruud Slagboom


 
Bron: Wikipedia
 
lijn
 
Gerelateerde artikelen
Asterdorp
Nooddorp Obelt
Poppendam