Baanakkerspark

Het Baanakkerspark is een stadspark in Amsterdam-Noord. Het maakt deel uit van een groenstrook die door het hele oostelijke deel van Noord loopt, van het Vliegenbos tot aan het kruispunt van de Ringweg A10 met de Nieuwe Leeuwarderweg.

Baanakkerspark – Foto: Ruud Slagboom, 2015

Natuur
Het is een natuurpark met een gevarieerd landschap: bos, water, grasland, moeras, struikgewas en heide. Er staan veel bijzondere bomen en planten. In 2002 is er een metasequoia geplaatst. Er is een wandelroute uitgezet om bezoekers hiermee kennis te laten maken. Voor kinderen is er een speciale schatkaart gemaakt met leuke opdrachten. Bij de aanplant zijn er populieren geplaatst als wijkers in een bos dat voornamelijk uit beuken bestond. Wijkers zijn bomen die worden geplant om hun snelle groei. In 2009 werd besloten om de beuken meer ruimte te geven door populieren te verwijderen. Van negentien populieren werd de bovenkant afgehaald en een stuk stam verwijderd, de paal die overbleef sterft langzaam af. Deze palen zijn aantrekkelijk voor spechten en andere vogels en worden spechtenpalen genoemd.

Schooltuinen
Op het Natuur- en Milieu Educatiecentrum wordt aan kinderen lesgegeven over de natuur en het milieu door middel van een schooltuinprogramma.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X