Blauwe Zand

Het driehoekig terrein tussen de oude dorpen Buiksloot en Nieuwendam werd vroeger gebruikt als boerenland en door bedrijven zoals scheepswerf De Vries-Lentsch (voor de bouw van sloepen), twee zaagmolens en een vuurwerkfabriek (daarvoor kruitmolen).

Omdat oude volksbuurten als de Jordaan en Kattenburg begin vorige eeuw uit hun voegen barstten en de woningen te klein en te vervallen waren om de grote arbeidersgezinnen te herbergen, werden Tuindorpen aangelegd: voor die tijd ruime eengezinswoningen die pasten bij het (socialistische) vooruitgangs- en verheffingsideaal. Tuintjes voor en achter. Veel pleintjes, boogjes en architectonisch zo ontworpen dat er behalve licht en groen ook veel sociale controle mogelijk was. Hier woonden de arbeiders van de nieuwe industrieën en de scheepsbouw in Noord ook dichter bij hun werk.

In 1930 werd begonnen met het opspuiten met zand (slib) dat blauw was van kleur. Zo werd het terrein bouwrijp gemaakt voor de bouw van 794 woningen, waarvan 10 winkelwoningen en 26 bejaardenwoningen. Alle woningen kregen minimaal een achtertuintje. De eerste paal ging op 8 september 1930 de grond in en de eerste bewoners kregen op 3 september 1931 de sleutel overhandigd. Tuindorp Buiksloot was gereed toen op 10 maart 1932 de laatste woning werd opgeleverd. In de volksmond werd het dorp ‘Blauwe Zand’ genoemd. De officiële instanties namen de naam over.
 
 
Bronnen: Wikipedia en VN.nl
 
 

X