Coentunnel

De Coentunnel (1966) is een tunnel onder het Noordzeekanaal in het westen van Amsterdam, waar de ringweg A10 doorheen loopt. De tunnel was in 2013-2014 een jaar lang gesloten wegens renovatie.

De tunnel is genoemd naar de nabijgelegen Coenhaven, die op zijn beurt vernoemd is naar de kolonisator Jan Pieterszoon Coen. Hij is 1283 meter lang, waarvan 587 meter overdekt, en het overige deel een open tunnelbak. De tunnel verbindt de Zaanstreek met Amsterdam-West. Het laagste deel van de tunnel bevindt zich op een diepte van 22 meter beneden het NAP.

De coentunnel aan de noordkant – Foto: Dorian Kransberg – Bron: Stadsarchief Amsterdam

Geschiedenis
Voordat de Coentunnel gereed was, vormde de Hempont de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam en Zaandam. Deze was een groot knelpunt voor het autoverkeer. In 1959 werden er dagelijks 5800 auto’s vervoerd. Wachttijden voor het verkeer van drie kwartier waren geen uitzondering. In de jaren 50 werd actie gevoerd voor een tunnel onder het Noordzeekanaal, hetgeen uiteindelijk succes had.

Met de bouw van de tunnel werd in 1961 begonnen. De kosten van de bouw bedroegen 45 miljoen gulden. Op 21 juni 1966 werd de tunnel door Koningin Juliana geopend.

Sindsdien is de tunnel een groot verkeerskundig succes, met de laatste jaren lange files. In 1989 passeerden dagelijks zo’n 100.000 auto’s de tunnel. De Coentunnel vormt de verbinding tussen het westelijke gedeelte van de Ringweg (A10) en het knooppunt Coenplein dat aansluiting geeft op de Coentunnelweg (A8) naar Zaanstad en op het noordelijk deel van de A10.

De Hempont wordt nu voornamelijk voor lokaal (fiets)verkeer gebruikt en voor transport van gevaarlijke stoffen, die niet door de tunnel mogen.

De tunnel met 2+2 rijstroken kon begin 21e eeuw de verkeersdruk tijdens de spits nauwelijks aan. Daarom werd van september 2009 tot mei 2013 een Tweede Coentunnel gebouwd, die geopend werd op 13 mei 2013. Deze tweede tunnel ligt onmiddellijk ten oosten van de eerste tunnel en verbindt de A8 met de A10-West. Op het moment dat de tweede tunnel klaar was, ging de eerste tunnel dicht voor een grote opknapbeurt. Op 21 juli 2014 is de gerenoveerde Coentunnel weer opengesteld.

Aangezien een tweede tunnel tot meer problemen op de westelijke ringweg rond Amsterdam had kunnen leiden, is er ook een nieuwe weg gekomen: de Westrandweg (A5), van de Coentunnels naar knooppunt Raasdorp. Door het bedrijvengebied Westpoort ligt de weg op het langste (verkeers-)viaduct van Nederland, met een lengte van 3,3 kilometer.

Bouwwijze
De Coentunnel is een zogenaamde afgezonken tunnel. De toeritten van de tunnel zijn in open bouwputten geconstrueerd, waarbij de onderste gedeelten op staal gefundeerd zijn. Het bouwdok voor de Coentunnel is naast dat van de IJtunnel gebouwd, op de noordoever van het Noordzeekanaal. De zuidelijke toerit is deels omvat met een stalen vloer en wand van 1 millimeter dik, om te voorkomen dat grondwater binnen zou kunnen komen en dat er zettingen zouden kunnen plaatsvinden.

De tunnel is waterdicht gemaakt op een manier die later tot standaard is verheven. Een betonnen binnenconstructie, een laag bitumen, twee lagen glasvezel-bitumen, een laag polyester en nog een laag bitumen. Deze 1 centimeter dikke laag is vervolgens tegen beschadiging beschermd door een tweede laag beton.

Het afzinken van de tunnelelementen van de Coentunnel is begonnen op 20 maart 1965. De elementen werden op een bed van grind gelegd door middel van 6 kabels die aan het afzinkplatform verbonden waren. In de periode van 20 maart tot 6 juli zijn alle zes elementen gelegd, waarbij de snelste slechts 20 uur in beslag nam om af te zinken.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X