Die’s

Holysloter Die
Het Holysloter Die is een Kreek, “Die” genoemd, in Waterland in Noord-Holland. Het ligt ten noorden van het tot de gemeente Amsterdam behorende dorpje Holysloot en ligt ten zuiden van Broek in Waterland. Het vormt één geheel met het Uitdammer Die in het oosten en is doormiddel van het Nauw ook verbonden met het Ransdorper Die ten zuidenwesten van Holysloot.

Holysloter Die – Foto: Ruud Slagboom, 2015

Oorspronkelijk was het een zeearm van de Zuiderzee. Tegenwoordig is het Uitdammer Die niet meer rechtstreeks verbonden met het huidige Markermeer maar loopt dood op de Uitdammerdijk.

De ligging is enigszins geïsoleerd. In het noorden loopt een kerkepad naar Broek in Waterland. In de zomer vaart er een veerpontje tussen dit kerkepad en Holysloot voor fietsers en voetgangers die doormiddel van het luiden van een bel de schipper kunnen waarschuwen overgezet te willen worden.

De naam Holysloot betekent zoiets als ‘laaggelegen gebied aan een sloot’ – een omschrijving die typerend is voor vrijwel geheel Waterland. De eerste bekende vermelding van Holysloot dateert uit de dertiende eeuw, toen graaf Floris V enkele privileges verleende aan “die van Ransdorp en Hoolesloot”.

Ransdorper Die
Het Ransdorper Die is een Kreek, Die genoemd, in Waterland in Noord-Holland. Het ligt ten noorden van het tot de gemeente Amsterdam behorende dorpje Ransdorp, ten zuidwesten van Holysloot en ten zuiden van Broek in Waterland. Het is doormiddel van het Nauw ook verbonden met het Holysloter Die ten noorden van Holysloot en verder met het Uitdammer Die in het oosten.

Oorspronkelijk was het een zeearm van de Zuiderzee. Tegenwoordig is het Uitdammer Die niet meer rechtstreeks verbonden met het huidige Markermeer maar loopt dood op de Uitdammerdijk.

De ligging is enigszins geïsoleerd. In het noorden loopt de Poppendammergouw naar Broek in Waterland.

 

Uitdammer Die
Het Uitdammer Die is een Kreek, “Die” genoemd, in Waterland in Noord-Holland. Het ligt ten noordoosten van het tot de gemeente Amsterdam behorende dorpje Holysloot, ten zuidoosten van Broek in Waterland en ten zuidwesten van Uitdam.

Het Uitdammer Die vormt de grens van de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Waterland en ligt in de uiterste noordoostpunt van het grondgebied van Amsterdam.

Het vormt één geheel met het Holysloter Die in het westen en is doormiddel van het Nauw ook verbonden met het Ransdorper Die ten zuidenwesten van Holysloot.

Oorspronkelijk was het een zeearm van de Zuiderzee. Tegenwoordig is het Uitdammer Die niet meer rechtstreeks verbonden met het huidige Markermeer maar loopt dood op de Uitdammerdijk. Vanaf de Uitdammerdijk, ten zuidwesten van UItdam heeft men een weids uitzicht over de Uitdammer Die en het polderland van Waterland.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X