Holysloot

Holysloot is een dorpje in Landelijk Noord, het dunbevolkte landelijke deel in het noorden van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Tussen 1818 en 1921 maakte het deel uit van de gemeente Ransdorp, die per 1 januari 1921 opging in de gemeente Amsterdam.

Het Schoolhuis in Holysloot – Foto: Ruud Slagboom, 2015

De ligging is enigszins geïsoleerd. In het noorden ligt het dorp aan de Holysloter Die, waar ‘s zomers een veerpont vaart voor fietsers en voetgangers, die via een kerkpad de weg naar Broek in Waterland en Zuiderwoude kunnen bereiken. Verder bestaat het dorp eigenlijk maar uit één straat, namelijk de Dorpsstraat Holysloot, die links en rechts van de Bloemendalergouw doodloopt. Voor automobilisten is het dorp dan ook via slechts één weg, de Bloemendalergouw, te bereiken. Dit geldt ook voor buslijn 30, die door de week overdag elk uur het dorp met Ransdorp, Durgerdam, Schellingwoude, Nieuwendam en met winkelcentrum Boven ‘t Y verbindt.

Boerderijhuisje in de dorpstraat – Foto: Ruud Slagboom, 2015

De naam Holysloot betekent zoiets als ‘laaggelegen gebied aan een sloot’ – een omschrijving die typerend is voor vrijwel geheel Waterland. De eerste bekende vermelding van Holysloot dateert uit de dertiende eeuw, toen graaf Floris V enkele privileges verleende aan “die van Ransdorp en Hoolesloot”.

Pal ten oosten van het dorp zijn nog de sporen te zien van het nooit gereed gekomen Goudriaankanaal.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X