Kadoelenbreek

Kadoelen bestaat zeker al sinds de 14de eeuw, maar de Landsmeerderdijk pas sinds de 15de eeuw. Deze dijk lag toen aan het nog veel bredere IJ. Bij dijkdoorbraken in begin 16de eeuw werden de Wilmkebreek en de Kadoelerbreek gevormd. In 1633 werd begonnen met het inpolderen van de Wilmkebreek en dat werk was in 1638 klaar. Deze diepliggende polder is vanaf het begin droog gehouden wordt door poldermolen ‘t Haasje. In 1916 is deze windmolen vervangen door een elektrisch gemaal. De Wilmkebreek, Landsmeerderdijk, en Kadoelerbreek zijn nu provinciale monumenten.

Het oude en het nieuwe gemaal – Foto: Ruud Slagboom, 2015

Het nieuwe gemaal aan de Kadoelerbreek stamt uit 1987 en het oude uit 1875 en is ontworpen door Cornelis Blankevoort, die aan de basis heeft gestaan van aannemerij Van Hattum en Blankevoort. Daarvoor stonden er sinds 1862 twee windmolens.

Onderdeel van de Noorder IJ- en Zeedijken
De Kadoelerbreek maakt onderdeel uit van de Noorder IJ- en Zeedijken die Zeevang en Waterland door de eeuwen heen beschermd hebben tegen het water van de voormalige Zuiderzee. Deze braak (zoals de wielen ook wel genoemd worden) is het gevolg van een dijkdoorbraak en is dus een hedendaags bewijs van de historische strijd tegen het water. Samen met de dijken van de IJ- en Zeedijken is de braak een beeldbepalend element in het Noord-Hollandse Polderlandschap.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X