Landelijk Noord

Landelijk Noord is een gebied in het noorden van de gemeente Amsterdam en in het zuiden van de regio Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. In 2004 telde het 2046 inwoners.

Knotwilgen in landelijk Noord – Foto: Ruud Slagboom

Geschiedenis
Dit gebied behoort tot het oude gewest/gouw Waterland van West-Friesland. Tot 1921 lagen hier de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Deze werden per 1 januari 1921 door de gemeente Amsterdam geannexeerd, met instemming van de dorpen in het gebied, die na de grote overstroming van 1916 sterk verarmd waren.

Een deel van het grondgebied werd tussen de jaren twintig en tachtig bebouwd met woonwijken van Amsterdam-Noord. Dit stadsgebied wordt sinds 1990 aan de noordkant begrensd door de Ringweg Noord (A10 Noord). Het gebied ten noorden hiervan behoort tot Landelijk Noord. Alleen Schellingwoude ligt binnen de Ringweg.

Sinds 1987 valt Landelijk Noord bestuurlijk gezien onder het stadsdeel Amsterdam-Noord. Via de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, die in 1959 werd opgericht, houden de dorpen contact met elkaar over onder andere de indeling van het gebied. De raad is voor de dorpen tevens spreekbuis binnen het stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam.

De wijk Landelijk-Noord uitgelicht – Design: Ruud Slagboom

Plaatsen binnen Landelijk Noord
Dorpen:
Durgerdam 
Holysloot 
Ransdorp
Schellingwoude
Zunderdorp

Buurtschappen:
‘t Nopeind
Het Schouw (deel)

Beschermde dorpsgezichten
Drie dorpen in Landelijk Noord hebben de status van beschermd dorpsgezicht: Durgerdam, Holysloot en Ransdorp.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X