Links

 

Stichting NDSM-Herleeft Stichting NDSM-herleeft heeft als doelstelling het bijeenbrengen, conserveren, documenteren, beheren en (weer) zichtbaar maken van de geschiedenis van primair de NDM, de NSM en de NDSM.
Museum Amsterdam Noord Het museum houdt onder andere wisseltentoonstellingen. Meestal wordt een onderdeel van de duizendjarige geschiedenis van de bewoning van het stadsdeel Noord tentoongesteld.
Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) Het hoofddoel van deze stichting is het archiveren, ontsluiten en meer bekendheid geven aan de geschiedenis van Amsterdam-Noord.
NDSM Werfmuseum Deze website geeft een beeld van de uitgebreide en vaak complexe historie van de NDSM gevestigd aan de noordoever van het IJ te Amsterdam. Deze digitale museum is gemaakt door Ruud van der Sluis, voormalige werknemer van de NDSM.
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) Haar doelstelling is om de cultuur en de geschiedkundige kennis van Tuindorp Oostzaan en omgeving te verspreiden en te vergroten onder de vroegere en huidige bewoners en verdere belangstellenden.
Museumwoning Tuindorp Oostzaan Op initiatief van het HATO is van een oud huis in Tuindorp Oostzaan een museumwoning gemaakt. Wie de woning binnenstapt, gaat zeventig jaar terug in de tijd.
I love Noord ilovenoord is een stadsblog over alles in Amsterdam Noord waar je blij van wordt. Ilovenoord publiceert dagelijks artikelen, foto’s, en video’s over de verschillende wijken in Noord.
Ransdorper-toren De stichting De Ransdorper Toren regelt de openstelling van de toren voor bezichtiging en beklimming en organiseert exposities in de toren.
Waterlandse melkschuit Stichting de Waterlandse Melkschuit heeft een reconstructie van dit bijzondere historische vaartuig op het water gebracht. De stichting wil dit vaartuig gebruiken voor allerlei vormen van ‘levende geschiedenis’ en educatieve projecten.
Ons Amsterdam Ons Amsterdam is een geïllustreerd maandblad voor een breed publiek over heden en verleden van Amsterdam met artikelen en nieuws over de stad en de Amsterdammers.
Aerophotostock Aerophotostock is een luchtfoto- en video beeldbank gespecialiseerd in Nederlandse onderwerpen
Oneindig Noord Holland Aan de hand van verhalen, activiteiten en videos laat ONH de geschiedenis zien van Noord Holland.
Amsterdam Cultuur Historische Verenigin De vereniging heeft als missie de kennis over Amsterdam en alles wat in verband staat met Amsterdam te bevorderen.
www.amsterdamnoord.com Deze website bevat allerlei actuele informatie over Amsterdam-Noord. Apart onderdeel van de website is de beschrijving van de voetbalgeschiedenis van Amsterdam-Noord. Na de afleveringen over de clubs van vóór de Tweede Wereldoorlog komt nu de periode na de oorlog aan bod. Het accent ligt vooral op de sociale geschiedenis van de voetbalverenigingen in Noord.

De afleveringen worden gemaakt door Albert van der Vliet (1949), neerlandicus.

www.buiksloot.com Op deze website staan hoofdzakelijk publicaties die over de Geschiedenis van de Buiksloterham en Buiksloot gaan. Deze publicaties gaan vooral over de geschiedenis van voor 1921.
Buiksloterkerk De Buiksloterkerk is het oudste monument in Noord, waarvan het beheer door buurtbewoners is overgenomen toen men stopte met het verzorgen van kerkdiensten. De stichting heeft tot doel het monument te behouden, door het goed te onderhouden. De financiering is afkomstig van gulle vrienden, commerciële verhuur en Podium Amsterdam Noord, de noemer waaronder culturele activiteiten worden georganiseerd.
Beeldbank Amsterdam Meer dan 300.000 foto’s, prenten, kaarten en (bouw)tekeningen
Krijtmolen d’Admiraal In Amsterdam-Noord staat aan het Noordhollandschkanaal ter hoogte van het dorp Buiksloot een uniek rijksmonument: de laatst overgebleven Tras- en Krijtmolen van Nederland. Maak hier kennis met dit prachtige voorbeeld van ons industrieel erfgoed, dat al sinds 1792 een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van de bewoners ten Noorden van het IJ.
www.theobakker.net Een website waar ongeveer 90 boeken in pdf formaat te vinden zijn over de topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling. Deze boeken zijn door Theo Bakker geschreven (op 15 boeken na) en uitgegeven.
www.verenigdvogeldorp.nl Deze site is in november 2018 opgezet om alle bewoners van Vogeldorp te verenigen. Dat is nodig omdat zij hun alleen hard kunnen maken voor hun mooie dorp als zij goed georganiseerd zijn en de handen ineenslaan, huurders en kopers samen. Ook in en rondom Vogeldorp actieve ondernemers en organisaties willen zij hierbij betrekken.
www.asterdorp.nl Op deze website is heel veel aandacht voor het vergeten dorp Asterdorp. Er aandacht voor de documentaire “Het Vergeten Getto”. Het Vergeten Getto vertelt over het Joodse Asterdorp, een vergeten stuk holocaust- geschiedenis. In de oorlogsjaren 1942 en 1943 moesten meer dan 300 joden gedwongen naar het ommuurde dorp in Amsterdam Noord verhuizen.
www.100jaarvanderpek.nl In 2019 is er veel aandacht besteed aan Van der Pekbuurt. Een speciale tentoonstelling en diverse wandelingen zijn in 2019 georganiseerd door oa. het Historische Centrum Amsterdam Noord (HCAN). De tentoonstelling ging over het leven en werken in de Van der Pekbuurt tussen 1919 en 1929. Er is op de website veel hierover terug te vinden.

 
 

X