Molens in Landsmeer

De molens van Landsmeer
Design: Ruud Slagboom

Oliemolen van Olyslager / Werklust
Ligging: bij de kerker aan het NH Kanaal
1651 – 1676

Ter hoogte van de Kerker aan de Trekvaart (later NH Kanaal) stond nog net in de banne van Landsmeer een oliemolen die bewoond werd door Jacob Cornelisz Olyslager. Niet lang daarna schijnt dee te zijn afgebroken en werd op die plaats een hagelgieterij gesticht, Werklust geheten.

Buskruitmolen nr 4 / Lammerenberg
Deze kruitmolen was een aangedreven rosmolen
Ligging: langs het NH Kanaal
1654 – 1845

Waarschijnlijk niet lang na de drooglegging van de Buikslotermeer opgericht, waarvan de Ringvaart (later het NH Kanaal) een uitstekende transportmogelijkheid bood over water.
Bij een ontploffing in mei 1836 werd de meesterknecht zwaar getroffen aan zijn been. Deze werd ter plekke geamputeerd. Helaas overleed de man enkele dagen later aan wondkoorts.

Wilmebreek – Molen ‚t Haasje
Poldermolen – De grondzeiler werd aangedreven door de wind
Ligging: ten westen van Kadoelen in het zuidelijk deel van Landsmeer
1633 – 1916

De molen “t Haasje” – Bron: Wilmkebreek

De Wilmebreek was een bij dijkdoorbraken in 1512 en 1518 ontstaan wiel. Deze polder werd in 1633 drooggemaakt krachtens octrooi der Staten van 11 juli 1633. De naam werd gekozen als herinnering aan de Graaf Willem IV van Holland onder wiens bewind en invloed de Noorder Ij- en Zeedijk hier in 1410 was hersteld.

Bij de watersnood in 1916 raakte de molen ernstig beschadigd. in 1915/16 werd een vergunning aangevraagd voor een elektrische bemaling voor de Wilmebreek. De molen Het Haasje werd hierdoor afgebroken.
 
 
Bronnen: Landsmeer in de dagen van weleer, D.H. Goede, Nijverdal,1976 – De zeeweringen en waterschappen van NH.
 
 

X