Molens in Noord

Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen van meel, olie, verf enzovoorts, het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, water, elektriciteit, de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen).

Ontstaansgeschiedenis
Watermolens raakten verspreid over Europa aan het einde van het Romeinse Rijk. Er werd gebruikgemaakt van stromend water met voldoende verval voor de aandrijving. Op plaatsen waar het verval of de stroming niet voldoende was om een waterrad aan te drijven moest een andere oplossing gezocht worden. Het is dan ook in deze streek waar de eerste windmolens gezocht moeten worden. De gegevens van uitvinding van de windmolen zijn verloren gegaan in de nevel van de geschiedenis.

Windmolens
In het vlakke westen van Nederland bleef men zoeken naar een andere manier om molens te laten draaien. Vanaf de 11 e eeuw begon men windkracht te gebruiken. Men begon windmolens te bouwen waar het veel waaide, het vlakke deel van Nederland dus.

Poldermolens
Nederland is bijna helemaal vlak en ligt vaak lager dan de zee. Grote stukken grond waren drassig. Om het land te kunnen bewerken en bewonen moest men de grond droog maken. Dit deed men door middel van poldermolens die in de 16e en 17e eeuw ook grote meren droogmaalden.

De molens in Amsterdam Noord rond 1900 – Design: Ruud Slagboom

Korenmolens
De korenmolen was en is nog steeds het belangrijkste molentype. Vanaf de 13e eeuw groeide de bevolking en werd de vraag naar graan steeds groter. Daardoor kwamen er steeds meer korenmolens bij om het graan te malen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel korenmolens over die nog kunnen malen.

Industriemolens
Bij iedere grote stad ontstonden in de 17e en 18e eeuw industriegebieden. Dit betekende een groep molens bij elkaar, altijd goed te bereiken via het water. Ze zaagden hout (voor de huizen en de schepen), stampten oliehoudende zaden (voor de lampenolie) of vermaalden kleurstoffen voor verf. Zij hebben de basis gelegd voor de hedendaagse industrie van ons land.

Stoommachine en elektrische motor
De molens hebben heel lang hun werk kunnen doen tot aan het begin van de 20e eeuw. Door de opkomst van de stoommachine, de dieselmotor en de elektrische motoren, gingen steeds minder molenaars de molens gebruiken om te malen. De molens raakten in verval en werden vaak afgebroken. In de laatste honderd jaar zijn er zeker 9000 molens verdwenen.

Database van Verdwenen molens
Een groep belangstellende en vrijwilligers hebben sinds 2001 een database aangelegd van verdwenen molens in Nederland. Het doel is het bijeenbrengen, voor vrije en gratis kennisvergaring, van gegevens over alle (deels) verdwenen wind- en watermolens in Nederland.

De volgende molens, die per dorp besproken worden zijn;
Molens in Buiksloot
Molens in Durgerdam
Molens in Holysloot
Molens in Kadoelen
Molens in Landsmeer
Molens in Nieuwendam
Molens in Zunderdorp & Ransdorp

De informatie over de molens op deze website zijn afkomstig van www.molendatabase.org
 
 
 
 

X