Molens in Zunderdorp & Ransdorp

Burkmeer
Poldermolen – Wipmolen aangedreven door de wind
Ligging: aan de Broekergouw
Plaats: Zunderdorp
1864 – 1936
De wipmolen maalde met een vijzel uit op de Gouwe. De droogmaking van de Burkmeer heeft vele bezwaren gekend. Omdat het niet mogelijk bleek om de ringdijk op hoogte te houden door telkens inzakken van de slappe grond, werd toegestaan om de omliggende hogere gronden als polderscheiding te gebruiken. Een deel werd in de bemaling opgenomen.
In 1936 werd de molen vervangen door een oliemotor. Tegenwoordig staat er een elektrisch gemaaltje.

Molens in Zunderdorp en Ransdorp

Klooster Molentje
Een kleine poldermolen aangedreven door de wind
Ligging: in de Zuid-Einder-Polder (wat nu de Zwarte Gouw is)
Plaats: Zunderdorp
1770 – 1832

Durgerdammer Die
Poldermolen – Grondzeilern aangedreven door de wind
Ligging: onder Ransdorp.
Plaats: Ransdorp
1880 – 1916

Molens bij Ransdorp – Tekening: W.P. Robuit, 1924

De Durgerdammer Die is ingepolderd krachtens concessie bij koninklijke besluit van 24 januari 1879, verleend aan J.W.H. Rutgers van Rozenburg te Amsterdam.
Op 15 oktober 1911 liep de polder geheel onder water ten gevolge van het onderloopse zijn van de ringdijk, waardoor het water zich een weg onder die dijk door had kunnen banen. Na de waternoods van 1916 werd de molen vervangen door een draaistroom-electromotor.

Meelmolen
Korenmolen aangedreven door de wind
Ligging: aan de Voor-Twiske
Plaats: Ransdorp
1600 – 1814 verbrand
 
 
Bron: De zeeweringen en waterschappen van NH, D. Kooiman, 1936
 
 

X