Nooddorp Obelt

Rond 1920 was er grote woningnood. De gemeente zocht hard naar plekken waar snel woningen gebouwd konden worden. Woningen waar mensen voor een tijdje konden wonen. ‘Nooddorpen’ waren dat. In 1917 werd besloten om nooddorp Obelt te bouwen, naast het zwembad van Obelt. Heel snel werden er 306 houten huizen, een winkel en twee dagverblijven gebouwd. Op de foto zie je de eerste bewoners. Hun huizen stonden aan de Grasweg.

Nooddorp Obelt – Foto: Stadsarchief Amsterdam

Het gevaar bestond dat de houten huisjes in brand vlogen. Daarom kreeg nooddorp Obelt een eigen brandweerkazerne. Het dorp heeft 12 jaar bestaan. De laatste bewoners vertrokken in 1929. Slopen ging vrij gemakkelijk. Het dorp werd gewoon in brand gestoken!
 
 
Bron: www.stadsarchief.amsterdam.nl
 
 

X