NSM brug

De oude toegangsbrug naar de werf NSM staat nu bij de Westergasfabriek – Foto: Wikipedia

De NSM-brug (brug 356) is een dubbele basculebrug gelegen in de Klaprozenweg en overspant het Zijkanaal I in Amsterdam Noord. De brug kent voor het scheepvaartverkeer een viertal doorvaarten waarbij de middelste doorvaarten bestemd zijn voor het grotere en doorgaande scheepvaartverkeer.

De brug was van belang voor de ontsluiting van Tuindorp Oostzaan en was oorspronkelijk een enkelvoudige stalen ophaalbrug waarbij de brug met landhoofden was verbonden met de Klaprozenweg. De brug werd gebouwd in 1919 en op 3 april 1925 kwam GTA buslijn B over deze brug te rijden waardoor Tuindorp Oostzaan kon worden ontsloten met het openbaar vervoer.

Vanwege het drukkere verkeer werd in 1956 de oude brug vervangen door een dubbele basculebrug met een brugwachtershuisje ontworpen door Aldo van Eyck en kwamen er aparte fiets en voetpaden. De oude brug werd gebruikt om de oude en in slechte staat verkerende Westergasbrug over de Haarlemmervaart te vervangen, ook wel Westergasbrug genoemd, en bestaat nog steeds.

Tussen 2016 en 2018 wordt de brug gerenoveerd waarbij het brugwachtershuisje waarschijnlijk moet verdwijnen omdat het niet meer noodzakelijk is omdat de brug op afstand wordt bediend vanuit de Westerkeersluis. De brug zal worden verbreed waarbij ook een aparte fiets en voetgangersbrug naast de brug zal verschijnen.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Langebrug vanwege haar opmerkelijke lengte en een andere naam was Klaprozenbrug. In 2016 kwam de naam van de brug ter sprake bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Bij een controle over de brugnamen bleek dat de naam niet voldeed aan de richtlijnen, die gelden om opgenomen te kunnen worden in de Basisregistratie Adressen-Gebouwen. Er werd een inspraakronde gehouden waarna beslist werd dat de brug geen officiële naam kreeg maar alleen het brugnummer blijft behouden. Reden daartoe was onder meer, dat Amsterdam een Langebrugsteeg in het centrum kent, met daarbij tot 1937 de Langebrug, die toen overbodig werd na demping van een stuk Rokin.

Coby van Berkum en Ruud van der Sluis – Foto: Ruud Slagboom

Vanaf 2016 konden Amsterdammers het initiatief nemen naamloze bruggen alsnog te vernoemen. De naam moest daarbij bijvoorbeeld verwijzen naar de buurt waarin zij ligt. Het verzoek om de brug te vernoemen naar NSM werd overgenomen, omdat deze firma destijds hier haar werf had.

Ruud van der Sluis met het nieuwe naambord van de NSM brug – Foto: Ruud Slagboom

De bedenker van deze naam is de heer Ruud van der Sluis. Hij weet ontzettend veel van de geschiedenis van de scheepswerven die hier vroeger waren. Wil je meer weten over deze scheepswerven dan kan je zijn website www.ndsm-werfmuseum.nl bezoeken.

Op zondag 22 april 2018 heeft de nieuwe brug zijn officiële naam „NSM brug” gekregen. De opening van deze brug werden gedaan door Coby van Berkum, de voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Noord, en door Ruud van der Sluis.

Stadsdeel Noord heeft de buurtbewoners en de bedrijven rondom de brug uitgenodigd voor de feestelijke opening van de nieuwe brug. Deze feestelijke opening werd op zondag 22 april 2018 gehouden. Tevens werd de nieuwe naam van de brug officieel bekend gemaakt. De opening van deze brug werden gedaan door Coby van Berkum, de voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Noord, en door Ruud van der Sluis, algemeen bestuurslid van Stichting NDSM Herleeft.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X