Poppendam

Poppendam was een dorp ten noorden van Amsterdam en lag ten noordoosten van het huidige Zunderdorp in Landelijk Noord. Het dorp was in de middeleeuwen een geduchte concurrent van Amsterdam bij de overzeese handel. Op een goede dag kreeg Amsterdam het alleenrecht op de invoer van Duitse bieren. Als een magneet trok de hoofdstad in wording ineens veel meer mensen aan. Dit was waarschijnlijk het begin van het einde van Poppendam. Het dorp was een van de oudste nederzettingen van Waterland en zelfs ouder dan Amsterdam.

Op deze kaart van Waterland uit 1288 staat Poppendam er niet meer op. Het dorp lag ongeveer ten noordoosten van Sunderdorp – Bron: Wikipedia

Het dorp lag in een laaggelegen veengebied waarbij oorspronkelijk veel veenriviertjes in het Almere, later de Zuiderzee uitmondden. Om te voorkomen dat het zoute zeewater via deze riviertjes diep het land kon binnendringen, werden veel van deze stroompjes afgedamd, zoals in Poppendam.

Geschiedenis
Bij opgravingen in 1985 is een huisplaats aangetroffen, die aan de hand van boomringen en C14-datering geschat wordt op de periode tussen 1006 en 1028. Dit was een soort plaggenhut op een primitieve terp. Wanneer en hoe het dorp ten onder is gegaan is niet bekend maar op de kaart van 1288 staat het dorp niet meer vermeld.

Banne Ransdorp
In de late middeleeuwen en daarna maakte het gebied deel uit van de “Banne Ransdorp”, naast Bloemendaal, Ransdorp, Holysloot en Durgerdam. Door de annexatie van Ransdorp door Amsterdam in 1921 kwam het gebied in Amsterdam te liggen. Pas op 10 juli 1957 kreeg de weg die door het voormalige dorp en de Banne liep bij een raadsbesluit de naam Poppendammergouw. Ook de Bloemendalergouw vernoemd naar Bloemendaal kreeg op die datum zijn naam. Het laatste stuk naar Holysloot heette oorspronkelijk Kanaaldijk.

Poppendam vandaag
De Poppendammergouw met de aan die weg gelegen boerderij Poppendam en de streeknaam Poppendammer Weeren herinneren nog aan het dorp. De enkele huizen aan de Poppendammergouw kan men nog als het buurtschap Poppendam beschouwen.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X