Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het GAN (Geschiedenis van Amsterdam Noord) verwerkt van haar (Nieuwsbrief) lezers of andere geïnteresseerden.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Persoonsgegevens
Het GAN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het GAN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GAN heeft verstrekt.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Geschiedenis van Amsterdam Noord, dijkwater 151, 1025 CW Amsterdam.
Geschiedenis van Amsterdam Noord is bereikbaar via info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl.

Welke gegevens verwerkt Geschiedenis van Amsterdam Noord en voor welk doel
GAN kan eventueel de volgende persoonsgegevens verwerken; uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw IP-adres.

Geschiedenis van Amsterdam Noord verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • uw naam en e-mailadres worden gebruikt bij mailings, die het GAN verstuurt, met informatie over publicaties, activiteiten, diensten en andere interessante informatie van het GAN.
  • uw IP adres wordt gebruikt voor het bijhouden van algemene bezoek gegevens van de website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek en klik gedrag van de GAN website. Met deze opgeleverde gegevens kan GAN gebruiken om de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen en uitschrijven
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om onze doelen te realiseren. Uw gegevens worden direct verwijderd als u zich laat uitschrijven via de knop “Uitschrijven”. Deze knop kunt u vinden onderaan bij elke (nieuwsbrief) mailing die u van ons krijgt. U kunt zich ook uitschrijven door een mail te sturen naar info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GAN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GAN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
U kunt een verzoek indienen via info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het GAN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u contact met ons opnemen via info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl

Indien u klachten heeft over de wijze waarop GAN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen via info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl.

Eventuele andere vragen over dit Privacy Verklaring kunnen worden gericht aan onze medewerker(s) via info@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
 

X