Schellingwouderbreek

De Schellingwouderbreek, gelegen langs de Schellingwouderdijk, is tegenwoordig een vijver in een stadspark Oostelijk van Tuindorp Nieuwendam. Het is ontstaan na de dijkdoorbraak tijdens de Allerheiligenvloed in 1570. De braak was oorspronkelijk ovaal van vorm, maar dat is vergraven om zo een grillige vorm te realiseren.

Schellingwouderbreek – Foto: Ruud Slagboom, 2015

Onderdeel van de Noorder IJ- en Zeedijken
De Schellingwouderbreek maakt onderdeel uit van de Noorder IJ- en Zeedijken die Zeevang en Waterland door de eeuwen heen beschermd hebben tegen het water van de voormalige Zuiderzee. Deze braak (zoals de wielen ook wel genoemd worden) is het gevolg van een dijkdoorbraak en is dus een hedendaags bewijs van de historische strijd tegen het water. Samen met de dijken van de IJ- en Zeedijken is de braak een beeldbepalend element in het Noord-Hollandse Polderlandschap.

Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed.

Dit artikel is al eerder gepubliceerd bij Oneindig Noord-Holland.
 
 
Bron: Oneindig Noord-Holland
 
 

X