Waterlandse Zeedijk

De Waterlandse Zeedijk is de dijk die in de middeleeuwen werd aangelegd om de regio Waterland te beschermen tegen het water van de Zuiderzee. Aan deze dijk, tegenwoordig gelegen langs het IJsselmeer en het IJ, liggen enkele dijkdorpen, zoals Uitdam, Durgerdam en Schellingwoude.
 

De Waterlandse Zeedijk bij Uitdam – Foto: Ruud Slagboom, 2014


 
Geschiedenis
Na de ontginningsperiode vanaf de 10e eeuw klonk het oorspronkelijk boven het zeeniveau gelegen veenland steeds verder in, waardoor bescherming tegen het opdringende water van de Zuiderzee noodzakelijk werd. Vanaf de 12e eeuw begon men met het opwerpen van lage kades die langzamerhand werden uitgebreid en opgehoogd. Bij (dreigend) landverlies moesten ook vaak inlaagdijken gemaakt worden.

Nadat het gebied in 1288 definitief onder het gezag van de Graaf van Holland was gebracht, werd het dijkonderhoud meer centraal georganiseerd en inmiddels was er ook sprake van een gesloten dijkring rond Waterland. Het aan de Zuiderzee en de inmiddels tot zeearm uitgegroeide IJ grenzende dijk werd de Waterlandse Zeedijk genoemd.

Vele malen zou deze nog doorbreken, waarna het achterliggende land overstroomde, totdat de voltooiing van de Afsluitdijk deze dijk in 1932 tot een secundaire dijk maakte. Maar sindsdien heeft deze dijk nog steeds de taak om het water van het niet meer rechtstreeks met de Noordzee in verbinding staande IJsselmeer te weren. Ook in recente jaren werden nog werkzaamheden ter versterking van deze dijk In opdracht van het Hoogheemraadschap uitgevoerd.
 

Waterlandse Zeedijk bij het Kinselmeer – Foto: Ruud Slagboom, 2015


 
Route Waterlandse Zeedijk
De dijkdelen hebben verschillende (straat)namen (van noord naar zuid):

  • (Waterlandse) Zeedijk, tussen Monnickendam en Uitdam
  • Uitdammer dorpsstraat,
  • Uitdammerdijk, tussen Uitdam en Durgerdam
  • Durgerdammerdijk, van Durgerdam tot Schellingwoude
  • Schellingwouderdijk, vanaf Ringweg A10 tot de Monnikendammerweg
  • Nieuwendammerdijk, vanaf de Monnikendammerweg tot de Waddenweg
  • Leeuwarderweg, vanaf de Waddenweg tot de Nieuwe Leeuwarderweg
  • Buiksloterdijk, vanaf de Nieuwe Leeuwarderweg tot de Kadoelenweg
  • Landsmeerderdijk, vanaf de Kadoelenweg tot het Zuideinde
  • Oostzanerdijk, vanaf Zuideinde tot de gemeentegrens met Zaanstad

Gemeentegrens
De Waterlandse Zeedijk was van 1877 (na de aanleg van het Noordzeekanaal) tot de annexatie van de voormalige Waterlandse gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921 de noordelijke gemeentegrens van Amsterdam.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X