Voorwaarden agenda

Alleen evenementen die betrekking hebben tot de geschiedenis van Amsterdam Noord worden geplaatst.

Materiaal dat door u is aangeleverd blijft uw eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Minimaal 10 dagen voor aanvang evenement moet u bij ons hebben aangemeld voor het plaatsen van een evenement.

Minimaal 10 dagen voor aanvang evenement moet u tekst en beeld mbt. het evenement bij ons ingeleverd hebben.

Heeft u wijzigingen t.a.v. data, tijden, dagen en beeld, dan kunt u dat doorgeven via het mailadres agenda@geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl

U garandeert dat het item wat u aanlevert op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten en foto’s, inhoud van de gelinkte websites.

Het inbrengen van meerdaagse evenementen en langlopende tentoonstellingen is gelimiteerd tot maximaal 3 aaneen gesloten maanden. Na drie maanden dient het evenement of tentoonstelling opnieuw aangemeld te worden.

Alle informatie die Geschiedenis van Amsterdam Noord communiceert via de website en via media alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites die genoemd worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de aangeleverde informatie correct is.

Indien u namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal u te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden.

Geschiedenis van Amsterdam Noord heeft het recht om naar eigen inzicht agenda items te weigeren of te annuleren.

Door het plaatsen van een item vrijwaart u Geschiedenis van Amsterdam Noord van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van dit item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Geschiedenis van Amsterdam Noord is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Geschiedenis van Amsterdam Noord is niet verantwoordelijk voor enige schade die u kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.

X