Waterlandpleinbuurt

Waterlandpleinbuurt is een als tuinstad gebouwde wijk in Amsterdam-Noord, nabij Nieuwendam en Tuindorp Nieuwendam. De wijk werd gebouwd in de jaren zestig, met voornamelijk middelhoogbouw. Tot oktober 2012 heette deze wijk Nieuwendam-Noord. Het winkelcentrum Waterlandplein vormt het hart van de wijk. De straten zijn vernoemd naar natuurgebieden in Nederland.

Winkelcentrum Waterlandplein anno 2015 – Bron: Diepenbrock Consult

Een herziening van het noordelijk deel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in 1958 maakte de bouw van onder andere Nieuwendam-Noord (1964-1968) mogelijk. De wijk, gelegen langs de Ringweg Noord (A10), heeft relatief veel groen en water en staat daarnaast in nauwe verbinding met natuurgebieden ten noorden van de wijk in Waterland.

De woningvoorraad bestaat uit 5.300 woningen, hoofdzakelijk in de sociale huursector (95%). De noordelijke zijde van de Waterlandpleinbuurt bestaat uit koopflats, die herkenbaar zijn aan het sierbeton met daarvoor gestapelde laagbouw. Het middengebied bestaat uit portieketageflats in vier bouwlagen. Een groot deel van de voorzieningen zijn geclusterd binnen het wijkwinkelcentrum Waterlandplein.

Op 3 oktober 2012 onthulde stadsdeelvoorzitter Rob Post de nieuwe naam voor deze wijk: Waterlandpleinbuurt.


 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X