Willem I-sluis

De Willem I-sluis is een Schutsluis in Amsterdam-Noord die de verbinding vormt tussen het IJ en het zuidelijke begin van het Noordhollandsch Kanaal. De sluis is gebouwd in 1824 naar plannen van Jan Blanken als eerste onderdeel van het te graven kanaal tussen Amsterdam en Den Helder. Het project werd in gebruik genomen in 1825. Naast de sluis in Amsterdam waren er ook nog schutsluizen bij Purmerend en bij Den Helder.

Willem I sluis met de kleine kolk op de voorgrond – Foto: Ruud Slagboom, 2015

Ten behoeve van het toegenomen verkeer kwam naast de bestaande sluis veertig jaar later de Willem III-sluis tot stand met twee naast elkaar gelegen schutkolken. Kort daarop volgde renovatie van de oude Willemsluis (1865-’68). Voor de bouw van de IJtunnel (1968) is de Willem III-sluis afgesloten van de rest van het kanaal en heeft deze zijn functie verloren.

De Willem I-sluis bevindt zich recht tegenover het Centraal Station en is 65 meter lang en 15 meter breed. De sluis is uitgevoerd met twee kolken: een grote kolk en een kleine kolk. Als dubbele sluis was het de eerste in een rij, zowel van sluizen in het Noordhollandsch Kanaal als op andere plaatsen. De grote kolk van de sluis is tot op de dag van vandaag in gebruik voor het schutten van beroeps- en recreatievaart. De kleine kolk doet sinds 1992 niet meer mee en is in verval geraakt. Sinds 1995 is het beheer van het Noordhollandsch Kanaal en de Willem I-sluis overgedragen van het Rijk naar de provincie Noord-Holland.

De provincie heeft naar aanleiding van de recentelijke toekenning van de status als Rijksmonument (in 2009) besloten de kleine kolk te restaureren, en in de toekomst weer in gebruik te nemen voor het schutten en spuien. Daarnaast wil de provincie de gehele Willem I-sluis in de toekomst op afstand kunnen bedienen.
 
 
Bron: Wikipedia
 
 

X